مجید حمیدا

مجید حمیدا
مجید حمیدا
ناشر، پدیدآورنده و راهنمای دوره‌های خودشناسی
majidhamida.com