قلعه كوهاب

این کاروانسرا متعلق به دوره صفوی بوده و به شماره ۱۴۸۹ در سال 1355 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

قلعه كوهاب
قلعه كوهاب
این کاروانسرا متعلق به دوره صفوی بوده و به شماره ۱۴۸۹ در سال 1355 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است
کلید‌واژهقلعه كوهابکاروانسراشاه عباس کبیرنطنزگنبد بازكاروانسرای میرابوالمعالی790 بازدید