روستای نای‌بند

روستای نای بند، از توابع بخش دیهوک و شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی قرار گرفته

روستای نای‌بند
روستای نای‌بند
روستای نای بند، از توابع بخش دیهوک و شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی قرار گرفته
کلید‌واژهروستای نای بندنای بند طبسنایبندکویردیهوکخراسان جنوبی896 بازدید