سینی چوبی لبه دار از چوب بلوط سفید و دستگیره آنتیک

بلوط سفید یکی از مقاوم‌ترین چوب ها در برابر آب و رطوبت است.

سینی چوبی لبه دار از چوب بلوط سفید و دستگیره آنتیک
سینی چوبی لبه دار از چوب بلوط سفید و دستگیره آنتیک
بلوط سفید یکی از مقاوم‌ترین چوب ها در برابر آب و رطوبت است.
کلید‌واژهسینی چوبیبلوط سفید974 بازدید