روستای گردشگری اورامان تخت

اورامان تخت یکی از روستاهای ایران با قدمت بیش از ۱۰۰۰ سال در بخش اورامان شهرستان سروآباد در جنوب شرقی مریوان استان کردستان قرار گرفته است.

روستای گردشگری اورامان تخت
روستای گردشگری اورامان تخت
اورامان تخت یکی از روستاهای ایران با قدمت بیش از ۱۰۰۰ سال در بخش اورامان شهرستان سروآباد در جنوب شرقی مریوان استان کردستان قرار گرفته است.
کلید‌واژهاوراماناورامانتخت849 بازدید