دورهٔ «قدرت حقیقی»

دورهٔ «قدرت حقیقی» مبتنی بر کتاب «قدرت حقیقی» نوشتهٔ گری زوکاو و لیندا فرانسیس با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان

دورهٔ «قدرت حقیقی»
دورهٔ «قدرت حقیقی»
دورهٔ «قدرت حقیقی» مبتنی بر کتاب «قدرت حقیقی» نوشتهٔ گری زوکاو و لیندا فرانسیس با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان
کلید‌واژهفرناز فرودقدرت حقیقیگری زوکاولیندا فرانسیسانرژیخودشناسیخودیاریچاکراپاکسازی چاکرامراکز انرژینیمه تاریک وجوددبی فورداکهارت تلهاکهارت تولمدیتیشنمراقبهروانشناسیروانکاویکلک آزادگان129 بازدید