اعتماد و تردید

از چارلز بوکوفسکی، نویسنده و شاعر آلمانی-آمریکایی، گفته‌های زیادی به جا مونده که خیلی از اون‌ها می‌تونست ...

اعتماد و تردید
اعتماد و تردید
از چارلز بوکوفسکی، نویسنده و شاعر آلمانی-آمریکایی، گفته‌های زیادی به جا مونده که خیلی از اون‌ها می‌تونست ...
کلید‌واژهدانایینادانیدانانادانخردمندچارلز بوکوفسکیتردیداعتماد به نفسآگاهیناآگاهیعشقترسنویسندهشاعرکتابکلک آزادگانمجید حمیدا139 بازدید