تپه حصار دامغان

تپه حصار دامغان
تپه حصار دامغان
تپه حصار دامغان در 2 کیلومتری جنوب شهرستان دامغان، در منطقه‌ای نیمه‌خشک و در پای مخروط‌افکنه‌های جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته است.
iranview.irکلید‌واژهتپه حصاراریخ اشمیتدامغاندریاچه کویر564 بازدید