استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی

اولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...

استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی
اولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...
کلید‌واژهفدراسیون آمادگی جسمانیانجمنکمیتهگروهوزارت ورزش و جوانان223 بازدید