اثر ورزش و تغذیه بر دوران قاعدگی (پریودی)

با افزایش فعالیت زنان ورزشکار در سطوح بالا، اختلال و تاخیر در قاعدگی و حتی قطع قاعدگی رو به افزایش است...

اثر ورزش و تغذیه بر دوران قاعدگی (پریودی)
اثر ورزش و تغذیه بر دوران قاعدگی (پریودی)
با افزایش فعالیت زنان ورزشکار در سطوح بالا، اختلال و تاخیر در قاعدگی و حتی قطع قاعدگی رو به افزایش است...
کلید‌واژهقاعدگیپریودیورزش زنان239 بازدید