عضو گروه جهادی انسانم آرزوست

گروه انسانم آرزوست در حوزه فرهنگی، تربیتی، اشتغال زایی، خیریه و آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه غار (هرندی) فعالیت می‌کند...

عضو گروه جهادی انسانم آرزوست
عضو گروه جهادی انسانم آرزوست
گروه انسانم آرزوست در حوزه فرهنگی، تربیتی، اشتغال زایی، خیریه و آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه غار (هرندی) فعالیت می‌کند...
کلید‌واژهمهرداد غفاریگروه انسانم آرزوستکانون محمدیهدروازه غارهرندی274 بازدید