مدیر و مربی دو شعبه رزم انتظاران

رزم انتظاران از آبان ماه سال 97 به همت کانون محمدیه در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد...

مدیر و مربی دو شعبه رزم انتظاران
مدیر و مربی دو شعبه رزم انتظاران
رزم انتظاران از آبان ماه سال 97 به همت کانون محمدیه در محله هرندی تأسیس شد و کماکان فعالیتش ادامه دارد...
کلید‌واژهمهرداد غفاریرزم انتظارانکاراتهکشتی کچکانون محمدیهمسجد المهدی242 بازدید