شدت تمرین پس از درمان بیماری کرونا چقدر باشد؟

سطح مناسب ورزش کردن پس از بهبودی را می‌توان به سه روش ارزیابی کرد که از این طریق میزان فعالیت ورزشی را می‌شود مدیریت کرد...

شدت تمرین پس از درمان بیماری کرونا چقدر باشد؟
شدت تمرین پس از درمان بیماری کرونا چقدر باشد؟
سطح مناسب ورزش کردن پس از بهبودی را می‌توان به سه روش ارزیابی کرد که از این طریق میزان فعالیت ورزشی را می‌شود مدیریت کرد...
کلید‌واژهویروس کووید 19امیکرونبهبودی مبتلایانتنگی نفسورزش بعد از مریضی268 بازدید