نماهنگ نسل عاشورایی (محرم)

این نماهنگ پانزدهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که توسط مرکز مأوا به مناسبت دهه اول محرم تهیه شده است...

نماهنگ نسل عاشورایی (محرم)
نماهنگ نسل عاشورایی (محرم)
این نماهنگ پانزدهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که توسط مرکز مأوا به مناسبت دهه اول محرم تهیه شده است...
کلید‌واژهکارواندهه اول محرمعاشورامرکز مأواسازمان اوجنماهنگگروه سرودکانون محمدیهگروه انسانم آرزوستمحله هرندی289 بازدید