هنگام سرماخوردگی چه چیزی بخوریم؟

حین سرما خوردگی به صورت ناشتا آب گرم با عسل و لیمو و صبحانه را املت قارچ با فلفل مصرف کنید...

هنگام سرماخوردگی چه چیزی بخوریم؟
هنگام سرماخوردگی چه چیزی بخوریم؟
حین سرما خوردگی به صورت ناشتا آب گرم با عسل و لیمو و صبحانه را املت قارچ با فلفل مصرف کنید...
کلید‌واژهسرما خوردگیمریض شدنغذاتغذیه224 بازدید