توصیه‌های ورزشی برای افرادی که میگرن دارند؟

تمرینات سبک و عموماً هوازی به صورت مداوم و سه روز در هفته باعث کاهش حملات میگرنی می‌گردد...

توصیه‌های ورزشی برای افرادی که میگرن دارند؟
توصیه‌های ورزشی برای افرادی که میگرن دارند؟
تمرینات سبک و عموماً هوازی به صورت مداوم و سه روز در هفته باعث کاهش حملات میگرنی می‌گردد...
کلید‌واژهمیگرنسردرد255 بازدید