اثرات مصرف الکل بر روی بدن چیست؟

الکل علاوه بر میزان کالری زیادی که به بدن وارد می‌کند، باعث چاقی می‌شود و جلوی رشد عضلات را می‌گیرد...

اثرات مصرف الکل بر روی بدن چیست؟
اثرات مصرف الکل بر روی بدن چیست؟
الکل علاوه بر میزان کالری زیادی که به بدن وارد می‌کند، باعث چاقی می‌شود و جلوی رشد عضلات را می‌گیرد...
کلید‌واژهالکلعضلاتچاقی266 بازدید