دل نوشته‌ای از صادق امامی

درد و دل یکی از اعضای گروه جهادی انسانم آرزوست که می‌گوید در محله هرندی (دروازه‌غار) چه می‌گذرد...

دل نوشته‌ای از صادق امامی
دل نوشته‌ای از صادق امامی
درد و دل یکی از اعضای گروه جهادی انسانم آرزوست که می‌گوید در محله هرندی (دروازه‌غار) چه می‌گذرد...
کلید‌واژهصادق امامیگروه انسانم آرزوستهرندیدروازه غار286 بازدید