در حین تمرین چقدر آب بخوریم؟

در تمرینات سبک که یک ساعت بیشتر هم طول نمی‌کشد، ما به مصرف ماده خاصی جز آب، نیاز حیاتی نداریم...

در حین تمرین چقدر آب بخوریم؟
در حین تمرین چقدر آب بخوریم؟
در تمرینات سبک که یک ساعت بیشتر هم طول نمی‌کشد، ما به مصرف ماده خاصی جز آب، نیاز حیاتی نداریم...
کلید‌واژهآب خوردننوشیدنی ورزشی315 بازدید