زیارتگاه جرجیس نبی، گوشه ای دنج در کویر مرکزی ایران

آرامگاه جرجیس پیامبر در ۱۶۰ کیلومتری بیارجمند و ۳۰۰ کیلومتری شهرستان شاهرود قرار دارد. این بقعه در ارتفاعات کوه‌های روستای نهر قرار گرفته و برای رسیدن به آن حدود ۲ کیلومتر مسیر کوهنوردی باید پیمود.

زیارتگاه جرجیس نبی، گوشه ای دنج در کویر مرکزی ایران
زیارتگاه جرجیس نبی، گوشه ای دنج در کویر مرکزی ایران
آرامگاه جرجیس پیامبر در ۱۶۰ کیلومتری بیارجمند و ۳۰۰ کیلومتری شهرستان شاهرود قرار دارد. این بقعه در ارتفاعات کوه‌های روستای نهر قرار گرفته و برای رسیدن به آن حدود ۲ کیلومتر مسیر کوهنوردی باید پیمود.
کلید‌واژهزیارتگاه جرجیس نبیآرامگاه جرجیس پیامبرکویر مرکزی ایرانهومگیاهان باستانی ایرانروستای نهرسمنان312 بازدید