عضو گروه انسانم آرزوست (کانون محمدیه)

گروه جهادی انسانم آرزوست در حوزه فرهنگی، اشتغال زایی، خیریه و آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه غار (هرندی) فعالیت می‌کند...

عضو گروه انسانم آرزوست (کانون محمدیه)
عضو گروه انسانم آرزوست (کانون محمدیه)
گروه جهادی انسانم آرزوست در حوزه فرهنگی، اشتغال زایی، خیریه و آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه غار (هرندی) فعالیت می‌کند...
کلید‌واژهمهرداد غفاریانسانم آرزوستکانون محمدیهدروازه غارهرندی331 بازدید