قلعه کنگلو یا کَنگ‌دژ

یادگاری اساطیری، لابه‌لای کوه‌های بلند، ایستاده بر صخره‌ای بزرگ

قلعه کنگلو یا کَنگ‌دژ