وبسایت

سایت (واژه عامیانه)، وبسایت (Website) ، وبگاه، تارنما یا تارگاه، مجموعه‌ای از صفحات وب را شامل می‌گردد که می‌تواند محتواهای چندرسانه‌ای یا خدمات مدرن اینترنتی را با استفاده از مرورگر اینترنتی (Internet Browser) و دامنه (Domain) یا آدرس اینترنتی (URL) در اختیار مخاطبانش قرار دهد

وبسایت
وبسایت
سایت (واژه عامیانه)، وبسایت (Website) ، وبگاه، تارنما یا تارگاه، مجموعه‌ای از صفحات وب را شامل می‌گردد که می‌تواند محتواهای چندرسانه‌ای یا خدمات مدرن اینترنتی را با استفاده از مرورگر اینترنتی (Internet Browser) و دامنه (Domain) یا آدرس اینترنتی (URL) در اختیار مخاطبانش قرار دهد
کلید‌واژهسایتوبلاگوبسایتتجارت الکترونیکوبسایت خدماتیمدیریت پروژهویراویربدون محدودیتسرمایه‌گذاری30 روز رایگانآسانسریعمستقلمطمئنامنقابل اتکاقابل توسعهوبگاهتارنماتارگاه