ستاره بازیگر

تار و پود هستی‌ام بر باد رفت اما نرفت عاشقی‌ها از دلم، دیوانگی‌ها از سرم

ستاره بازیگر
ستاره بازیگر
تار و پود هستی‌ام بر باد رفت اما نرفت عاشقی‌ها از دلم، دیوانگی‌ها از سرم
کلید‌واژهآتش جاویدانغروب و طلوعآفتابخورشیدمهر و میترااشک سردعاشقیتار و پود هستیرهی معیریستاره بازیگر