بابک ارجمندی

معمار ارشد توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (IoT)، تهیه کننده و کارگردان محتواهای دیجیتال

بابک ارجمندی
بابک ارجمندی
معمار ارشد توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (IoT)، تهیه کننده و کارگردان محتواهای دیجیتال
کلید‌واژهبابک ارجمندی‌Babak Arjomandi