فراخوان مسابقه کومیته رزم انتظاران

رزم انتظاران اولین مسابقه کومیته بعد از کرونا را در سه رده سنی خردسالان، نوجوانان و جوانان برگزار می‌کند...

فراخوان مسابقه کومیته رزم انتظاران
فراخوان مسابقه کومیته رزم انتظاران
رزم انتظاران اولین مسابقه کومیته بعد از کرونا را در سه رده سنی خردسالان، نوجوانان و جوانان برگزار می‌کند...
کلید‌واژهمسابقه کاراتهکومیتهرزم انتظاران331 بازدید