پکیج هوشمندسازی اقامتگاه بومگردی

بسته هوشمندسازی اقامتگاه بومگردی شامل دوربین ابری چشم‌انداز، سنسور هوشمند تشخیص گازهای قابل اشتعال و منو اکسید کربن، تشخیص حرکت، آژیر هوشمند، سنسور دما و رطوبت، فشار و ارتفاع (محیط داخل و فضای باز) و رله کنترل با 12 ماه گارانتی اُیُو ، نصب و راه‌اندازی در سراسر ایران

پکیج هوشمندسازی اقامتگاه بومگردی
پکیج هوشمندسازی اقامتگاه بومگردی
بسته هوشمندسازی اقامتگاه بومگردی شامل دوربین ابری چشم‌انداز، سنسور هوشمند تشخیص گازهای قابل اشتعال و منو اکسید کربن، تشخیص حرکت، آژیر هوشمند، سنسور دما و رطوبت، فشار و ارتفاع (محیط داخل و فضای باز) و رله کنترل با 12 ماه گارانتی اُیُو ، نصب و راه‌اندازی در سراسر ایران
کلید‌واژهاقامتگاه هوشمندبومگردی هوشمندسنسور هوشمندحسگر هوشمندسنسور گازگازهای قابل احتراقتشخیص حرکتسنسور هوشمند دما و رطوبترله کنترلآژیر هوشمنداُیُودوربین ابری چشم‌انداز3 بازدید