پکیج هوشمندسازی خانه

بسته هوشمندسازی خانه اُیُو شامل سنسور هوشمند تشخیص گازهای قابل اشتعال، منو اکسید کربن، تشخیص حرکت، آژیر هوشمند، سنسور دما و رطوبت به همراه رله کنترل با ۲۴ ماه گارانتی اُیُو ، نصب و راه‌اندازی در سراسر ایران

پکیج هوشمندسازی خانه
پکیج هوشمندسازی خانه
بسته هوشمندسازی خانه اُیُو شامل سنسور هوشمند تشخیص گازهای قابل اشتعال، منو اکسید کربن، تشخیص حرکت، آژیر هوشمند، سنسور دما و رطوبت به همراه رله کنترل با ۲۴ ماه گارانتی اُیُو ، نصب و راه‌اندازی در سراسر ایران
کلید‌واژهبسته خانه هوشمند ایمن اُیُوسنسور هوشمندحسگر هوشمندسنسور گازگازهای قابل احتراقتشخیص حرکتسنسور هوشمند دما و رطوبترله کنترلآژیر هوشمنداُیُو3 بازدید