دورهٔ «هنر نامطمئن بودن»

دورهٔ «هنر نامطمئن بودن» مبتنی بر کتاب «هنر نامطمئن بودن»، نوشتهٔ «دنیس مریت جونز» با ترجمهٔ «فرناز فرود» از انتشارات «کتابسرای تندیس»

دورهٔ «هنر نامطمئن بودن»
دورهٔ «هنر نامطمئن بودن»
دورهٔ «هنر نامطمئن بودن» مبتنی بر کتاب «هنر نامطمئن بودن»، نوشتهٔ «دنیس مریت جونز» با ترجمهٔ «فرناز فرود» از انتشارات «کتابسرای تندیس»
کلید‌واژهفرناز فرودهنر نامطمئن بودندنیس مریت جونزخودشناسیخودیارینیمه تاریک وجوددبی فورداکهارت تلهاکهارت تولمدیتیشنمراقبهروانشناسیروانکاویکتابسرای تندیس98 بازدید