چگونه از قطعه چوبی «ووددن» خود نگهداری کنیم!؟

بیشتر قطعات چوبی «ووددن» به صورت خام و سمباده شده (گرید ۲۴۰ و بالاتر) و بدون پوشش نگهدارنده ارائه می‌شود. در این پست با روش روغن زدن و نگهداری از قطعه چوبی «ووددن» خود آشنا می‌شوید.

چگونه از قطعه چوبی «ووددن» خود نگهداری کنیم!؟
چگونه از قطعه چوبی «ووددن» خود نگهداری کنیم!؟
بیشتر قطعات چوبی «ووددن» به صورت خام و سمباده شده (گرید ۲۴۰ و بالاتر) و بدون پوشش نگهدارنده ارائه می‌شود. در این پست با روش روغن زدن و نگهداری از قطعه چوبی «ووددن» خود آشنا می‌شوید.
کلید‌واژهووددنروش نگهداری چوب93 بازدید