تخته سرو یا تخته سبزی و گوشت خردکردن چوب گردو

تخته چوبی گردو مناسب جهت سرو و پذیرایی یا به عنوان تخته گوشت خردکردن

تخته سرو یا تخته سبزی و گوشت خردکردن چوب گردو