اُرس یا سرو کوهی

درختی بسیار مقاوم به سرما، گرما، کم آبی و شرایط سخت

اُرس یا سرو کوهی
اُرس یا سرو کوهی
درختی بسیار مقاوم به سرما، گرما، کم آبی و شرایط سخت
کلید‌واژهاُرسسرو کوهینماد جاودانگیاسانس میوه و چوب اُرس418 بازدید