تخته سرو چوبی بزرگ اُرس

این تخته پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه ای روستایی قطع شده ساخته شده است.

تخته سرو چوبی بزرگ اُرس
تخته سرو چوبی بزرگ اُرس
این تخته پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه ای روستایی قطع شده ساخته شده است.
کلید‌واژهدرخت اُرسسرو کوهیتخته سرو484 بازدید