عمارت ابراهیم خان در ملاده مهدیشهر - شکارگاه ملاده

عمارت ابراهیم خان ملاده واقع در شهرستان مهدیشهر و ۵۵ کیلومتری شمال شهمیرزاد، استان سمنان قرار گرفته و با نام شکارگاه ملاده نیز شناخته می‌شود.

عمارت ابراهیم خان در ملاده مهدیشهر - شکارگاه ملاده
عمارت ابراهیم خان در ملاده مهدیشهر - شکارگاه ملاده
عمارت ابراهیم خان ملاده واقع در شهرستان مهدیشهر و ۵۵ کیلومتری شمال شهمیرزاد، استان سمنان قرار گرفته و با نام شکارگاه ملاده نیز شناخته می‌شود.
کلید‌واژهعمارت ابراهیم خان ملادهشکارگاه ملادهابراهیم خان سالار افخمشهمیرزادمهدیشهر725 بازدید