رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی

جنگل های هیرکانی که در حاشیه جنوبی دریای خزر (مازندران) و کناره شمالی کوهستان البرز به مساحت ۵۵ هزار کیلومتر مربع با زیست‌بوم جنگل‌های مختلطِ پهن‌برگِ، طبیعتی بکر را در خود جای داده است

رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
جنگل های هیرکانی که در حاشیه جنوبی دریای خزر (مازندران) و کناره شمالی کوهستان البرز به مساحت ۵۵ هزار کیلومتر مربع با زیست‌بوم جنگل‌های مختلطِ پهن‌برگِ، طبیعتی بکر را در خود جای داده است
کلید‌واژهرودبارکجنگلهای هیرکانیمازندرانالبرزدریای خزر750 بازدید