رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی

رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
جنگل های هیرکانی که در حاشیه جنوبی دریای خزر (مازندران) و کناره شمالی کوهستان البرز به مساحت ۵۵ هزار کیلومتر مربع با زیست‌بوم جنگل‌های مختلطِ پهن‌برگِ، طبیعتی بکر را در خود جای داده است
babakarjomandi.com