قمری

خانه ای قدیمی در روستایی باستانی با خاطراتی که در خشت و گلش دفن شده و اما هنوز زنده است!

قمری
قمری
خانه ای قدیمی در روستایی باستانی با خاطراتی که در خشت و گلش دفن شده و اما هنوز زنده است!
کلید‌واژهقمریروستای درونهخشت و گلخراسان رضوی859 بازدید