عمارت ابراهیم خان در ملاده مهدیشهر - شکارگاه ملادهعمارت ابراهیم خان در ملاده مهدیشهر - شکارگاه ملادهعمارت ابراهیم خان ملاده واقع در شهرستان مهدیشهر و ۵۵ کیلومتری شمال شهمیرزاد، استان سمنان قرار گرفته و با نام شکارگاه ملاده نیز شناخته می‌شود.
قله قدمگاهقله قدمگاهقله ای زیبا در دل طبیعت بکر البرز شرقی
قله قدمگاهقله قدمگاهقدمگاه قله در غرب البرز شرقی قرار گرفته و با ارتفاع حدود ۳۶0۰ متر دومین قله مرتفع شهرستان مهدیشهر در استان سمنان است
روستای چاشمروستای چاشممرز بین سه استان سمنان، مازندران و تهران در دامنه کوه نیزوا
4 نتیجه